Сообщения

Изображение
 PREZENTACE 02.04  TERMINAL
Изображение
PREZENTACE  TERMINAL HYPERLOOPU / RYCHLOVLAKU ŘEZ DOPRAVNÍ KOMUNIKACE Zvolená lokalita terminálu propojená dostupnými dopravními trasy do hlavních obytných oblastí, zón a objektů. ZELENÉ PLOCHY